• Undersideslide 2
  • Undersideslide 3

Vandanalyser

Seneste drikkevands analyse Klik her

Vandværket har fået taget prøver af boringer d. 5 - 10 - 2019 og kontrol prøver d. 17 - 10 - 2019

Der blev konstateret Chloridazon - desphenyl i boring 3     på 0,036 qg/l  højst tilladelige værdi 0,1 qg/l

Stoffet er ikke sundhedsfarligt i den koncentration, vi har. 

Boring er taget ud af drift, og der er sat en renpumpning i gang, og der vil løbene blive taget prøver.

Boring er blevet undersøgt for evt. fejl - utætheder og fundet i orden

Vandværket er igang med en langsigtet plan, for at sikre forsyningssikkerhed

Hvad er Chloridanzon / Desphenyl     se under        INFORMATION          brugeroplysning