• Undersideslide 2
  • Undersideslide 3

Nyheder

Ordinær generalforsamling:

Torsdag den 1 marts 2018  kl. 1900 i Båring Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægterne.Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde

senest 7 dage før generalforsamlingen

            Bestyrelsen

 

Vandværket har fået taget analyse for chloridazon  ( sprøjtegifte )

Der er blevet taget prøver for chloridazon  og  chloriazon, desphenyl

samt chloridazon,methyl,desphenyl.

Prøven chloridazon, desphenyl er der konstateret 0,015 som er langt under grænseværdien.

Grænseværdien er for alle 3 prøver 0,1

Der er nu taget prøver af vores 3 boringer, det har vist sig at der var en boring, hvor der blev konstateret

chloridazon, desphenyl - boringen er koblet fra, og vi har iværksat undersøgelse af den.                                   

Login