• Undersideslide 2
  • Undersideslide 3

Brugeroplysning

Nye fund af pesticider 

Alle vandværker er blevet pålagt, at få taget prøver for chlorothalonil - amidsulfonsyre

Vi har fået afhentet vandprøver d. 25 - 4  fra vores boringer, og så snart vi har modtaget resultat bliver prøven lagt på

hjemme - side     under analyser. 

 

Vandværket har fået udtaget prøver for chloridazon ( sprøjtegifte )

Der er blevet taget prøver for chloridazon og chloridazon,desphenyl

samt chloridazon, methyl,desphenyl.

Se analyserapport   under analyse.