• Undersideslide 2
  • Undersideslide 3

Brugeroplysning

 

Vandværket har fået udtaget prøver for chloridazon ( sprøjtegifte )

Der er blevet taget prøver for chloridazon og chloridazon,desphenyl

samt chloridazon, methyl,desphenyl.   se under vandanalyse

Hvad er Chlorridazon  -  Desphenyl

Det er et nedbrydningsprodukt fra stoffet chloridazon, det blev primært benyttet på marker, hvor der blev dyrket roer, rødbeder , løg og på gartnerier der har produceret blomsterløg              stoffet blev brugt fra 1960 og frem til 1996 

Vi har ikke tidligere målt for stoffet, idet stoffet ikke har været en del af de lovpligtige analyser.

Vandværket er i gang med en langsigtet plan, for at sikrer forsyningssikkerhed.